VERGİ Nedir ? Nasıl Hesaplanır ?

×

[Cumhuriyet] Son dakika gelişmesi... AKP'nin, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren toba kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Kanun teklifi, kurumlar vergisi ... Son dakika... 'Torba'dan zam çıktı! AKP'den kurumlar vergisi oranına ... Daha fazla göster

[Hürriyet] Son Dakika - Kurumlar Vergisi, 2021 yılı için yüzde 25 olarak uygulanacak. AK Partili vekiller tarafından TBMM'ye sunulan yasa teklifine göre, halen yüzde 20 ... Kurumlar Vergisi 2021 için yüzde 25 ... Daha fazla göster

[Sözcü] Kurumlar vergisi 5 puan artacak AKP, şu anda yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için ... Kurumlar vergisi 5 puan artacak ... Daha fazla göster

[BloombergHT] AK Parti'nin, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifte yüzde 20 olarak uygulanan 2021 yılı için kurumlar ... AK Parti'den %25 kurumlar vergisini de içeren yeni kanun teklifi ... Daha fazla göster

Etiketler

Benzer Resimler

Kurumlar vergisi nedir ve nasıl hesaplanır?

Kurumlar vergisi nedir ve nasıl hesaplanır?

2000 × 1800
Kurumlar Vergisi Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Kurumlar Vergisi Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

1140 × 761
VERGİ Nedir ? Nasıl Hesaplanır ?

VERGİ Nedir ? Nasıl Hesaplanır ?

Kurumlar Vergisi beyannamesi nereye verilir?

Kurumlar Vergisi beyannamesi nereye verilir?

Videoları beğenmeyi 👍 ve Kanala abone👆 olmayı unutmayınız https://bit.ly/db-abone

Daha fazla ders videosu için ⬇
▶Genel Muhasebe Dersleri https://bit.ly/genelmuh-db
▶Temel Muhasebe Dersleri https://bit.ly/temmuh-db
▶Şirketler Muhasebesi Dersleri https://bit.ly/sirmuh-db
▶Maliyet Muhasebesi Dersleri https://bit.ly/malmuh-db
▶Staj Videoları https://bit.ly/staj-db
▶Hesaplamalar https://bit.ly/hesap-db

GELİR VERGİSİ ORANLARI 2021✡
⏩24.000 TL'ye kadar %15
⏩53.000 TL'nin 24.000 TL'si için 3.600 TL, fazlası %20
⏩190.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL, fazlası %27
⏩650.000 TL'nin 190.000 TL'si için 46.390 TL, fazlası %35
⏩650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 207.390 TL, fazlası %40

Vergi; devletin kişilerden ve kurumlardan kanunla belirlenen şekilde kamusal hizmetlerin yapılabilmesi amacıyla alınan paralardır. Vergi, diğer kamu kurumlarının ve devletin, kamu hizmetlerinin sağlanması için kişilerden ve kurumlardan zorunlu olarak alınan paralardır. Zorunlu olmakla birlikte vergi, ödeme gücüne göre herkesin farklı yükümlülüğe sahip olduğu ve anayasada yeri olan bir konudur.

Gelir Vergisi Nedir?
Gelir vergisine tabi olan kişiler gerçek kişilerdir. Bunlar; hukuki olarak hak edinebilecek olan ve yetki kullanabilen, kurumsallaşmamış olan mükelleflerdir. Gelir Vergisi Kanunu’na göre bu vergi türünün tanımı; ‘’Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.’’

Tam mükellefler:
Türkiye’de ikamet edenler,
Resmi daire ve müesseselere ya da merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı bulunup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları,
Takvim yılı içerisinde Türkiye’de kesintisiz olarak 6 aydan fazla ikamet edenlerdir.
Bu özelliklere sahip olan mükellefler Türkiye’de ya da Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergiye tabi tutulurlar.

Dar mükellefler:

Türkiye’de ikamet etmeyen gerçek kişilerse dar mükellef sayılırlar. Bu kişiler yalnızca Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergiye tabidirler.


Kurumlar Vergisi Nedir?
Kurumlar vergisi; kuruma ait kazançlar üzerinden alınan vergi türüdür. Bir takvim yılı içerisinde elde edilen safi kurum kazancı üzerinden hesap edilerek devlete ödenir.

Bu vergi türüne tabi olan kurumlar;

Sermaye şirketleri,
Kooperatifler,
İktisadi kamu kuruluşları,
Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler,
İş ortaklıkları.
Kurum vergisi, kurum kazancının %20’si oranında devlete ödenir.
#vergi #verginasılhesaplanır #gelirvergisihesaplama
Kurumlar vergisi nedir ve nasıl hesaplanır?. Kurumlar Vergisi Nedir ve Nasıl Hesaplanır?. VERGİ Nedir ? Nasıl Hesaplanır ?. Kurumlar Vergisi beyannamesi nereye verilir?.